Μάρω Δούκα

 
bookstories Πύλη εισόδου, Μάρω Δούκα, εκδόσεις Πατάκη

Συντάχθηκε στις 01/11/19


Μονόλογος παιχνίδι, στασίδι, αποκούµπι µιας γυναίκας στον προθάλαµο του γήρατος. Ξυπνάει και είναι νέα. Ξυπνάει και είναι γριά. Ανάλογα µε τη διάθεσή της. Με τον ύπνο που έχει κάνει... Μονόλογο ..δείτε περισσότερα